FB_portrettSom førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, var digitale medier i barnehagen mitt spesialemne. På høgskolen var jeg de siste årene knyttet til Lærerutdanningens etterutdannings- og oppdragenhet som formidlet tjenestene mine.

Jeg er en av dem som gjennom mange år tydelig har profilert IKT i barnehagesammenheng. Noen omtaler meg som IKT i barnehagen sin mor, og en nestor innen feltet. Andre sier at uten pådrivere som meg, hadde det knapt nok vært noen tema hvilken plass digitale verktøy og digital kompetanse skal ha i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Nå er jeg såkalt pensjonist, men påtar meg fremdeles oppgaver med å informere om og videreutvikle det digitale arbeidet i barnehagesektoren og barnehagelærerutdanningen. Jeg er blant annet faglig rådgiver for DAB-konferansene, noe som blant annet innebærer å sette sammen programmene. Jeg holder kurs og deltar på konferanser.

Jeg skriver Barnehageblogg om medier og IKT. Målet med den er å informere og diskutere. Bloggen ønsker innspill fra andre om gode eksempler, artikler, kurs og konferanser som omhandler medier og IKT i barnehagen. I perioden 2001-2009 drev jeg nettstedet IKT i barnehagesektoren med samme formål.

Den siste boken min Digital praksis i barnehagen ble utgitt på Fagbokforlaget i 2018. Jeg har også skrevet temaheftet om å bruke IKT i barnehagen for Kunnskapsdepartementet, rapporten Barnehagens digitale tilstand for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og flere artikler og bøker om bruk av digitale verktøy i barnehagen, har arrangert en rekke Klikk der!-konferanser!, samarbeidet med IKT-senteret  som nå er blitt en del av Utdanningsdirektoratet, og med NKUL om barnehageprogrammet.

hederspris2013ninaI 2013 mottok jeg Norsk Pedagogisk Dataforenings hederspris for arbeidet mitt.

Jeg har samarbeidet med IBM i 2002-2008 i prosjektet KKidSmart Early Learning program i Norge, deltatt i en arbeidsgruppe om Early Years/ICT and multimedia i European Teacher Education Network (ETEN), og i det europeiske prosjektet Mediaguide – kreativ bruk av ikt sammen med Høgskolen på Lillehammer og høgskolens samarbeidsinstitusjoner i Danmark og Holland.

Jeg er utdannet barnehagelærer, har videreutdanning i drama og pedagogikk og har arbeidet med førskolelærerutdanning siden 1977. Fra 1977 til 1988 var jeg tilsatt ved Telemark Lærerhøgskole på Notodden. Fra 1988 til 1991 arbeidet jeg som kultursjef/barnehageleder i bydel Gamle Oslo. Fra 1991-2012 arbeidet jeg ved Barnevernsakademiet i Oslo, som i 1994 ble en del av Høgskolen i Oslo, som i 2011 ble til Høgskolen i Oslo og Akershus og som fra 2018  heter OsloMet -storbyuniversitetet. Fra 1994 til 1996 var jeg studieleder for førskolelærerutdanningen.

Under fanene overfor finner du faglig informasjon og kontaktinformasjon. Du finner en oversikt over publikasjonene mine her. Du kan også finne mer om meg i databasen Cristin.